دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

پنج عدد

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ۰۵:۴۴ ب.ظ

5      34    196    28     7

حاصلضرب عدد سمت چپ یعنی 7 در عدد کنار آن یعنی 28 برابر با عدد وسط یعنی 196 می شود. اما حاصلضرب عدد سمت راست (5) در عدد کنار آن (34) برابر با عدد وسط نمی شود. حال با جابجا کردن اعداد کاری کنید که حاصلضرب عدد سمت راست در عدد کناری آن برابر با عدد وسط و همچنین برابر با حاصلضرب عدد سمت چپ در عدد کناری آن شود. البته تعداد ارقام این اعداد نباید عوض شوند. یعنی دو عدد سمت چپ و راست یک رقمی اعداد کناری آنها دو رقمی و عدد وسط سه رقمی است. این معما را باید با حداقل تعداد جابجائی حل کنید.