دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

زیگ‌واژه

جمعه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ

هدف از این برنامه آشنائی با مفاهیم واژه ها و ترکیب پسوند ها و پیشوند های رایج در  زبان پارسی از طریق بازی با واژه‌ها می باشد.
در این بازی واژه های نشان داده شده در جدول را باید طبقه بندی نموده و هرکدام را در ستون مناسب قرار دهید.
کار کردن با این برنامه بسیار ساده است. در صفحه اصلی تعدادی واژه بصورت جدول نمایش داده شده اند.
عنوان هر ستون کلید آن ستون می باشد یعنی نشان دهنده نوع واژه هائی است که در آن ستون باید باشد.
شما باید باتوجه به عنوان هر ستون واژه های مربوطه را در آن ستون قرار دهید.
برای جابجا کردن واژه ها، و قرار دادن آنها در ستون ها مختلف کافی است که آنها را لمس کرده و به محل جدید حرکت دهید.
به عبارت دیگر واژه را با انگشت گرفته و بر روی واژه دیگری رها می کنید. در این صورت محل دو واژه با هم عوض میشود.
 
عناوین نشان داده شده در بالای هر ستون نشان دهنده نوع واژه هائی است که در آن ستون قرار می گیرند و به چهار نوع تقسیم میشود:
 
نوع اول واژه های هم طبقه را تشکیل میدهد. یعنی واژه هائی که بخاطر معنای آنها را در یک دسته قرار میدهیم.
مثلا اگر عنوان ستون واژه شغل بود، شما باید واژه هائی که نوعی شغل می باشند را در آن ستون قرار دهید.
 
نوع دوم ستون پیشوند است. در این ستون واژه هائی قرار می گیرند که دارای پیشوند نشان داده شده در سرستون هستند.
عنوان سرستون بصورت یک واژه وبدنبال آن سه نقطه نشان داده میشود. مثلا اگر عبارت \"رنگ …\" بالای یک ستون بود
شما باید واژه هائی که پیشوند (یا قسمت نخست) آنها واژه رنگ هست را در آن ستون قرار دهید مانند واژه رنگ‌یاخته که از ترکیب
رنگ و باخته درست شده است.
 
نوع سوم سرستون پسوند است که همانند ستون پیشوند است ولی در اینجا منظور پسوند می باشد.
در اینجا عبارت سرستون بصورت سه نقطه و سپس یک واژه پسوندی است. درست به مانند پیشوند، در اینجا نیز شما باید
بدنبال واژه هائی که می تواند قبل از آن واژه پسوند قرار گیرد بگردید.
 
نوع چهارم سر ستون بصورت مجهول است که در آن از علامت ؟ استفاده شده است و با هر کدام از سه نوع فوق می تواند باشد.
تشخیص واژه های این سرستون قدری دشوار است. در اینجا تنها چیزی که مشخص است این است که واژه های این ستون پسوند یا پیشوند
مشترکی دارند ولی آن پسوند یا پیشوند خودش برای شما مشخص نیست بلکه ابتدا باید آن پسوند یا پیشوند را حدس بزنید و سپس واژه های مربوط
به آن را در آن ستون جمع کنید. به هیمن ترتیب علامت سؤال برای نوه اول سرستون نیز ممکن است بکار رود. در اینجا باید حدس بزنید که علامت
سؤال در سرستون چه واژه ای است و سپس واژه های مربوط به آن را در آن ستون قرار دهید.
به خاطر دشواری نسبتا زیادی که این نوع سرستون دارد شما می توانید با قرار دادن طولان نوک انگشت خود بر روی علامت سؤال آن را آشکار نمائید.
همچنین می توانید وجود این نوع سرستون را در تنظیمات بازی غیرفعال سازید.
برای یافتن واژه های مربوط به ستون علامت سؤال بهتر است ابتدا واژه های سایر ستون ها را پیدا کنید و سپس از روی واژه های باقیمانده، سر ستون را
حدس بزنید و واژه های آن را چمع آوری نمائید.
معمولا اگر بیش از یک ستون مجهول باشد، درجه سختی بازی زیاد میشود.
در صورتی که نتوانستید عنوان ستون را حدس بزنید می توانید انگشت خود را بر روی واژه مجهول (علامت سؤال) گذاشته و نگه دارید تا واژه آشکار شود.
 
نوع آخر سر ستون واژه های بی ربط است که با شکلک سطل زباله نشان داده شده است. اینها واژه هائی هستند که اضافی بوده و در جدول واژه های شما
در هیچ ستونی قرار نمی گیرند. هدف از این واژه ها افزودن دشواری حدس واژه های هر ستون است. در صورتی که برایتان زیاد دشوار بود می توانید در
تنظیمات بازی گزینه واژه های بی ربط (یا اصافی) را غیر فعال کنید. اگر فعال باشد تعدادی از واژه ها بدون کاربرد هستند و باید همه آنها را در ستونی
که با سطل زباله مشخص شده است جمع کرد.
 
با زدن دکمه تنظیمات (به شکل چرخ دنده) وارد صفحه تنظیمات میشود. تعداد ستون ها و ردیف های جدول واژه ها و درجه سختی بازی را در اینجا میتوانید تنظیم کنید.
 
در صفحه اصلی دکمه هائی برای شروع بازی جدید، از سر گیری بازی جاری، و آشکار ساختن جواب بازی وجود دارد.