دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
آخرین نظرات

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۶
تیر

در جمله زیر تعداد هر عدد بکار رفته را محاسبه کنید و در جاهای خالی بصورت عددی (نه حروفی) قرار دهید، بطوری که جمله نهائی صحیح باشد.

 

در این جمله --- 1، --- 2، --- 3، --- 4، --- 5، --- 6، --- 7، --- 8، --- 9 و --- 0 وجود دارد

 

راهنمائی: ابتدا باید مقادیر را جایگزین کنید و مجددا ارقام مختلف را محاسبه کرده و مجددا جایگزین کنید و هینطور این عمل محاسبه تعداد ارقام مختلف و جایگزینی را آنقدر ادامه دهید تا دیگر جمله حاصله و تعداد هر رقم تغییری نکند.