دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۲
آذر

۰۵
آذر

این عدد عجیب سه برابر جمع ارقام خودش است. این کدام عدد است؟

۰۵
آذر

توریستی به مغازه عتیقه فروشی می رود و یک قطعه عتیقه خریداری می کند. قیمت آن سیصد هزار تومان بود که عتیقه فروش آن را سیصد و پنجاه هزارتومان می فروشد و بسیار خوشحال بود که توانسته است پنجاه هزار تومان بیشتر سود کند. مرد توریست پول نقد همراه نداشت و در عوض چهار تراول چک صد هزار تومانی به مغازه دار میدهد. مغازه دار یکی از تراول ها را به مغازه همسایه میبرد و آن را نقد میکند و پنجاه هزار تومان وجه نقد به مرد توریست میدهد. مرد توریست نیز که از خرید خود راضی بود عتیقه را برمیدارد و میرود. روز بعد همسایه عتیقه فروش تراول صدهزار تومانی را بازمیگرداند و میگوید که تقلبی است. عتیقه فروش به ناچار صدهزارتومان به وی پرداخت میکند. حال ببینید این عتیقه فروش جمعا چقدر ضرر کرده است؟

۰۵
آذر

یک خانواده شلوغ را تصور کنید. یک پسر در این خانواده، به همان تعداد که برادر دارد، به همان تعداد نیز خواهر دارد. اما یک دختر در این خانواده تعداد برادرانش دو برابر تعداد خواهرانش می باشد.

در این خانواده جمعا چند برادر و خواهر وجود دارد؟

۰۳
آذر

در صفحه شطرنج فوق از گوشه بالا و چپ شروع کنید و از تمام خانه های سفید عبور کنید. با این شرط که وارد خانه های سیاه نشوید و همچنین از هر گوشه (محل تلاقی خطوط افقی و عمودی) حداکثر یکبار عبور کنید.

۰۳
آذر

در تصویر فوق حروف همانند را با خطوطی به هم مصل کنید، با این شرط که هیچ کدام از خطها نباید دیگری را قطع کند، و هیچ خطی از محوطه مربع شکل نباید بیرون رود. خطوط می توانند مستقیم یا منحنی و یا هر شکل دیگری باشند

۰۳
آذر

در نقشه فوق هر دایره یک شهر است و خطوط بین دایره ها جاده های ارتباطی بین شهرها هستند. می خواهیم از نقطه شروع (رنگ آبی) به نقطه پایان (قرمز) برویم، بطوری که تعداد جاده هائی که از آنها عبور میکنیم زوج باشد. همانطور که ملاحظه می فرمائید، ما براحتی می توانیم با طی کردن سه یا پنج یا هفت یا نه و یا یازده جاده به شهر هدف برسیم، ولی این ها همگی اعداد فرد هستند. به عنوان مثال، با عبور از شهرهای 11 و 19 می توان به شهر هدف رسید ولی در این صورت از سه جاده عبور کرده ه ایم. برای اینکه تعداد جاده های طی شده زوج باشد، شما می بایست از یک شهر مهم عبور کنید.

تبصره: شماره گذاری شهرها فقط برای مشخص کردن مسیر انتخاب شده است و معنی دیگری ندارد.