دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۵ مطلب با موضوع «معما :: محاسبه» ثبت شده است

۱۱
شهریور

مطلوب است محاسبه سن فردی در سال 1898 بطوری که سن وی در این سال برابر با جمع ارقام سال تولد وی باشد.

۱۱
شهریور

بیابانی در پیش روی شما است. ماموریت شما این است که به قلب این بیابان رفته و پرچمی را در آن نصب کنید و سالم به محل اولیه بازگردید. فاصله محل شما تا محل نصب پرچم چهار روز پیاده روی است و شما فقط می توانید به اندازه ۵ روز ذخیره آب بردارید. البته می توانید تعدادی نفرات کمکی نیز به همراه داشته باشید. به عنوان مثال چنانچه خودتان به تنهائی بروید و به اندازه ۵ روز ذخیره آب داشته باشید، فقط می توانید به اندازه دو روز و نصف یک روز در بیابان پیشروی کنید و سپس مسافت رفته شده را بازگردید، در غیر این صورت از تشنگی هلاک می شوید.

حداکثر نفراتی را که می توانید باخود ببرید سه نفر و جمعا حداکثر به اندازه ۲۰ روز می توانید آب ذخیره بردارید (یعنی چهار نفر، هر کدام ۵ روز ذخیره آب = ۲۰ روز ذخیره آب)

در این مسئله فرض بر این است که حمل آب و پرچم مشکلی نداشته باشد.

۱۱
شهریور

5      34    196    28     7

حاصلضرب عدد سمت چپ یعنی 7 در عدد کنار آن یعنی 28 برابر با عدد وسط یعنی 196 می شود. اما حاصلضرب عدد سمت راست (5) در عدد کنار آن (34) برابر با عدد وسط نمی شود. حال با جابجا کردن اعداد کاری کنید که حاصلضرب عدد سمت راست در عدد کناری آن برابر با عدد وسط و همچنین برابر با حاصلضرب عدد سمت چپ در عدد کناری آن شود. البته تعداد ارقام این اعداد نباید عوض شوند. یعنی دو عدد سمت چپ و راست یک رقمی اعداد کناری آنها دو رقمی و عدد وسط سه رقمی است. این معما را باید با حداقل تعداد جابجائی حل کنید.

۰۱
شهریور

۲۰ سکه را بین ۲۰ نفر طوری تقسیم میکنیم که به هر مرد سه سکه به هر زن ۱/۵ سکه و به هر بچه نیم سکه برسد. در این گروه چند مرد، چند زن و چند بچه وجود دارد. فراموش نکنید که تعداد کل افراد ۲۰ نفر و تعداد کل سکه ها ۲۰ سکه است.

۲۷
مرداد

سه کارگر می خواهند میانگین دستمزد خود را حساب کنند. اما هیچکدام مایل نیست میزان دستمزد خود را لو دهد. چگونه می توانند بدون اطلاع از دستمزد یکدیگر، میانگین دستمزد سه نفره خودشان را محاسبه کنند.