دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۵
ارديبهشت

تصویر پنج اطاق را می بینید. بدون برداشتن نوک قلم خود از روی شکل، خطی رسم کنید که از تمام دیوارها در این تصویر عبور کند. خط رسم شده می تواند خمیده شکسته و یا به هر شکلی باشد. فقط مهم این است که خط ممتد باشد

۱۲
ارديبهشت

در یک میهمانی وقتی که همه مهمانها با هم دست میدهند، جمعا ۶۶ بار عمل دست دادن صورت میگیرد. در این مهمانی جمعا چند نفر حضور دارند؟

۱۲
ارديبهشت

در خانه های این جدول ۴ در ۴ شانزده عدد سکه قرار داده شده است. تعداد ۶ عدد سکه را طوری بردارید که تعداد سکه های باقیمانده در هر ردیف و ستون زوج باشد.

۱۱
ارديبهشت

در این مکعب، زاویه بین دو خط قرمز رنگ چقدر است؟

۱۱
ارديبهشت

میدانیم که ازاین سه نفر فقط یکی راست می گوید. کدامیک راستگو است؟

۱۱
ارديبهشت

مطابق شکل، سه جفت مهره برنگ های آبی، قرمز و سفید داریم. از هر رنگ یکی سبکتر و دیگری سنگین تر است. تمام مهره های سنگین وزن مشابه دارند و همچنین تمام مهره های سبک نیز وزنشان مشابه است. با استفاده از ترازو دوکفه ای مانند تصویر و بدون استفاده از وزنه، میخواهیم فقط با دو بار وزن کردن مهره های سنگین تر در هر رنگ را پیدا کنیم.