دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
آخرین نظرات

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۰
مرداد

در این معما هدف این است که کلمه MI را با رعایت قوانین زیر به MU تبدیل کنیم:

۱- میتوانید حرف U  را به انتهای هر کلمه ای که به I ختم شود، اضافه کنید. یعنی:

MI -> MIU

۲- میتوانید تمام چیزهائی که بعد از M  میآید را تکرار کنید. یعنی:

MIU -> MIUIU

۳- عبارت III  را میتواند با U جایگزین کنید. یعنی:

MUIIIU -> MUUU

۴ - عبارت UU  را میتوانید حذف کنید. یعنی:

MUUU -> MU

 

خوب حالا با رعایت چهار قانون فوق، عبارت MI  را به MU تبدیل کنید

۲۰
مرداد

در این تصویر پنج اطاق و شانزده در وجود دارد. هدف این است که از تمام درها عبور کنید اما از هر در فقط یک بار. از تمام درها عبور کنید، هرکدام فقط یک بار