دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «برنامه های اندروئید» ثبت شده است

۱۱
دی


برنامه اندروئیدی
مجموعه‌ای از بازیهای واژه ای برای پارسی زبانها

لیست بازیها:

گمانه در گلشن: حکایتی از گلستان به شما نشان داده می‌شود که در آن برخی واژه‌ها مخفی شده اند و بجای آنها نقطه‌چین گذاشته شده است. شما باید واژه مخفی را حدس بزنید

نهان‌واژه‌ها: مانند بازی گمانه در گلشن ولی برای شاعران مختلف

نشانگان: صفحه شماره‌گیر تلفن در موبایل در ملاحظه کنید، زیر هر شماره حروفی از الفبا نوشته شده است که برای به خاطر سپردن شماره تلفن بکار میرود. در این بازی واژه‌‌ای را باید پیدا کنید که با خانه های شماره‌گیر تلفن نشان داده شده است.

واژه‌های هم‌چم: تعدادی واژه نشان داده شده است که در جند گروه مترادف قابل دسته بندی است. شما باید واژه های مترادف با هم را انتخاب کنید.

چینش واژه ها: تعدادی واژه سه حرفی در محیط یک دایره یا مستطیل قرار دارند. شما باید این واژه‌ها را جابجا کنید بطوری که واژه های مجاور هم حداقل در یک حرف مشترک باشند

سروده‌های درهم: یک بیت شعر از یک شاعر به شما نشان داده می شود که واژه‌های یک یا هر دو مصرع آن در هم ریخته هستند. شما باید ترتیب واژه‌های شعر را حدس زده . مرتب کنید

پسوند پیشوند: در این بازی دوازده واژه که هر کدام دوقسمتی هست یعنی از یک پسوند و یک پیشوند تشکیل شده اند به شما نشان داده میشود. البته جای پسوند یا پیشوند واژه های با هم جابجا شده اند. شما باید جای مناسب هر پیشوند و یا پسوند را حدس بزنید و در جای خود قرار دهید

زیک واژه: در این بازی واژه های نشان داده شده در جدول را باید طبقه بندی نموده و هرکدام را در ستون مناسب قرار دهید.

جستجوی واژه: جستجوی واژه های مخفی در جدولی از حروف

چرتکه واژه‌ها: چرتکه‌تی متشکل از حروف مختلف به شما نشاند داده شده است. شما باید با پائین کشیدن یا بالا بردن حروف هر ستون، واژه یا واژه‌های مخفی را پیدا کنید

الف: مشابه بازی فکر بکر است ولی بجای عدد از واژه استفاده شده است

رازواژه: شما باید با توجه به مترادف‌های نشاند داده شده برای یک واژه مخفی آن واژه را حدس زده و حروف آن را از بین دوازده حرف پائین صفحه انتخاب نمائید