دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

دانش

مطالب علمی، سرگرمی و معما های مختلف

نکته مهم در مورد منابع بکار رفته در این بلاگ: معماهای معرفی شده در این بلاگ اکثرا از منابع اینترنتی دیگر گرفته شده است و در این بلاگ بصورت ترجمه شده، و تعدیل شده مطابق با فرهنگ ایرانی و همراه با تصاویر کمکی ارائه شده است. با توجه به اینکه برای هر کدام از موضوعات منابع متعددی قابل ذکر است و بدرستی روشن نیست که نویسنده اصلی هر مطلب کدام منبع است، از ذکر منبع آنها خودداری شده است. این موضوع نباید موجب این تصور گردد که نویسنده و ابداع کننده این معماها خود اینجانب بوده است. در موارد خاصی که منبع کاملا مشخص بوده است آن منبع ذکر شده است.

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
آخرین نظرات

X Y Z

پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵ ب.ظ

در جدول فوق ۹ عدد وجود دارد. این ۹ عدد را به سه گروه هر کدام متشکل از سه عدد تقسیم کنید بطوری که بین سه عدد در هر گروه رابطه ای ریاضی (فقط جمع یا ضرب) وجود داشته باشد. توجه داشته باشید که هر عدد فقط در یک گروه می تواند بکار رود